b.  
d.  
bur.  
occ.  
edu.  
ctz.  
im.  
na.  
b.  
d.  
bur.  
occ.  
edu.  
ctz.  
im.  
na.  
Children
Angeliki G. “Anna” LASKARIS(15 Jun 1891 - 1 Nov 1961)
John G. LASKARIS(19 Mar 1875 - 31 Jan 1963)