Tsintzinian Heritage Society - Index
A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Y Z
ALEXAKIS/ALEXIS
ALEXIS
ALLIS
ANARGYROS
ANASTASOPOULOS
ANDREOU
ANDREWS
ANDRITSAKI
ANDRITSAKIS
ANDRITSAKIS/ANDRIS
ANDRITSAKIS
ANDRITSAKIS/ANDERSON
ANTONAKOS
ARGUE
ATHANS
ATSALAS
BAKER
BAXTER
BEKAS
BENEKOS
BENEKOU
BERTUZZI
BOUGATSOS
BRAHOS
BRESSLER
BRIGGS
BRINSMAID
BRISTLE
BURLOTOS
CACHERIS
CAMARINOS
CANELOS
CANNELLOS
(CAPENIGRO) MILBRANDT
CAPPS
CARAVASOS
CARAVASOS/CARR
CARAYANNIS
CARLOS
CARR
CARVELAS
CHACONA
CHACONA/CHASE
CHELEKIS
CHIOS
CHIRIGOS
CHIROJIANE
CHOULAS
CHOULIMANIS/CHOULAS
CHRONES
CHRONI
CHRONIS
COMUNTZIS
COMUNTZIS/CUMMINGS
CONOMIKES
CONSTANT
CONSTANTIKES
CONSTANTOPOULOS
CONSTAS
COSTAS
COSTIANES
COTROMANES
COUCOVITIS/COVIS
COUMANDARAKIS
COUMANDARAKIS/COUMANTER
COUMANTER
COUMOTZIS LATER CUMMINGS
COUMOUNTZIS
COVIS
CRAWFORD
CUMMINGS
CURRAN
CYRANKOWSKI
DELAPORTA
DELARDAS
DENTES
DIAMANTAKOS
DILMERANIS(?)/DALBER
DUSCKAS
EAGER
ECONOMAKI
ECONOMAKIS
ECONOMOPULOS
EDWARDS
ELIAS
FACE
FARMAKIS
FARROW
FEGGARA
FLOROS
FOURIAZOS
GAMAS/GONAS
GEORGESON
GEORGETSON
GEORGITSO
GEORGITSOS
GEORGITSOS/GEORGETSON
GERACIMOS
GIANAKOS
GIANOPOULOS
GIANUKOS
GLAROS
GORANT
GOTSIE
GOUSSETIS
GREEN
GREGORIS
GREGORIS/GREGORY
GREGORY
HARTIG
HARTING
HATZIS
HEFFERN
HIOS
HOUVOURAS
HUSBAND OF METAXOU TSUTURAS
JACKSON
JOHNS
JOHNSTON
KANARAS
KAPOULOS
KAPSALIS
KARABELAS
KARAKANTAS
KARAVASOS
KARFES
KELLER
KLETO
KOKINOVRAHOS
KOKINOVRAHOS/BRAHOS
KOKOROS
KONSTA
KONSTIAS
KONTONIKAS/KLETO
KOSTALAMBROS
KOSTOLAMBROS
KOSTOLAMBROS/LAMBROS
KOSTUL/KOSTULIAS
KRUEGER
LAMBIRI
LAMBROS
LASCARIS
LASKARIDES
LASKARIS
LEDDY
LEMBERAKIS
LIANGAS
LINDERMAN
LOHN
LOUMAS
LYMBEROPOULOS
MACHERAS
MAGLARAS
MANAS
MANDROSS
MANOS
MARINOS
MARINOU
MASAKOSTAS
MATHEOU
MATTHEOU
McCORMICK
McCREIGHT
MIHALAKOS/MITCHELL
MITCHELL
MORFOGENIS
MORGAN
NESTOPOOLOS
NICHOLAKIS
NICHOLS
NICKLES
NIKOLAIDES/NICKLES
OLSON
PANAGAKI
PANAGIOTOPOULO
PANAGO
PANAGOTACOS
PANTELAS
PAPADOPOULOS
PAPADROSOU
PAPAGEORGE
PAPANICOLAOU
PAPAPOULO
PAPAS
PAPPAS
PARAS
PARATAS
PARTHEMOS
PAUL
PETERSON
PETROPOLY
PETTIT
PLUMPIS
POLITES
POLITI
POLITIS
POOLOS
POSS. BROKAW
POULOS
PROCOS
PSIHOYOS
PSIHOYOU
PSYHOGIOS
RASSOGIANIS
RASSOGIOUMOS/RUSS
RICKETTS
SAKILLEXIS
SARANTOUPOULOS
SARKUS
SAVOGLOU
SCHOR
SCHWEITZER
SEFERLIS
SIATRAS
SOUTOURAS
SOUTURAS
STAM
STATHAKIS
STATHES
STEFANAKOS
STEPHANIDES
STRATAKOS
STURTEVANT
TARRIS
TERZIS
TOUTOULIS
TOZZI
TREIRES
TREMOULIS
TSAKONA
TSAKONAS
TSAKONAS/CHACONA
TSELEKI
TSELEKIS
TSELEKIS/CHELEKIS
TSETSERIS/CHECKARY
TSUTURAS
VILLAS
VLAHOS
VOLGARAKIS/BURKE
VOLZ
VOULGARAKIS/BURKE
VOULOUMANOS
VOULOUMANOS/MANOS
VOULUMANOS
VOULUMANOS/MANOS
VOURNAKIS
VRETTAS
WEIL
WHITE
WIFE OF GEORGE CONSTANTIKES
WIFE OF JOHN COSTIANES
WIFE OF _____ PANAGIOTOPOULO
WILSON
WOODMAN
YIAMPANIS
YIANOUKAS
ZACHARIOU
ZAHARIAS
ZAHARIS
ZARAFONITIS